INFOMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka prywatności określa kwestie związane z danymi osobowymi zbieranymi i przetwarzanymi w związku z korzystaniem ze strony Sklepu Internetowego boho-art.pl
Polityka bezpieczeństwa określa:

 • Sposób pozyskania danych;
 • Sposób przetwarzania danych;
 • Sposób przechowywania danych;
 • Informacje dot. przekazywania danych;
 • Sposobu realizacji prawa użytkownika do ochrony danych;
 • Sposobu przestrzegania zasad ochrony danych.

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawodawstwem o ochronie danych osobowych obowiązującym w Unii Europejskiej.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest Sklep internetowy działający pod adresem https://www.boho-art.pl, prowadzony przez FUNDACJA MANUFAKTURY NIP:8133875977 REGON 521460830 KRS 0000960056

Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą maila: boho.art@wp.pl

SPOSÓB POZYSKANIA DANYCH

Dane osobowe jakie przetwarza Sklep internetowy boho-art.pl otrzymał od Klienta:

 • Podczas rejestracji w Sklepie Internetowym ;
 • Podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym ;
 • Podczas zamawiania subskrypcji newslettera;
 • Podczas kontaktu ze Sklepem Internetowym, przy czym kontakt ten mógł nastąpić:
  • Telefonicznie
  • Mailowo 
  • Poprzez formularz kontaktowy
  • Przesłaną korespondencje drogą pocztową


RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje umożliwiające zidentyfikowanie Klienta Sklepu Internetowego boho-art.pl , na przykład:

 • imię i nazwisko, 
 • dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres dostawy, dane do faktury)
 • numer zamówienia
 • szczegóły dot. płatności i dostawy
 • informacje na temat dostępu do Sklepu Internetowego boho-art.pl
 • Informacje na temat zakupu produktów;
 • Informacje na temat korzystania Sklepu Internetowego boho-art.pl
 • Informacje na temat zamieszczanych recenzji i opinii
 • Komunikacja z Klientem lub skierowana do nas przez Klienta za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail oraz przez telefon lub mediów społecznościowych;

CEL PRZETWARZANYCH DANYCH

Powierzone dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze strony Sklepu Internetowego boho-art.pl, w tym dokonywania płatności;
 • Realizacji zawartej umowy;
 • Obsługi reklamacji;
 • Obsługi odstąpienia od umowy;
 • Zarządzania Kontem Klienta;
 • Obsługi zgłoszeń kierowanych do Biura Obsługi Klienta;
 • Kontaktowania się z Klientem w celu realizacji zawartej Umowy lub w celu pomocy w złożeniu zamówienia, doradztwa przy wybieraniu produktów;

Dane klientów przetwarzane są również w celu:

 • Przygotowywania zeznań podatkowych i rachunkowych oraz innych nałożonych przez obowiązujące prawo;
 • Przygotowania oferty handlowej;
 • Przygotowania oferty marketingowej;
 • Przygotowania oferty programu lojalnościowego; 

Dane Klientów przetwarzane na podstawie oddzielnych zgód:

 • Dane otrzymane w wyniku organizowanych konkursów oraz akcji promocyjnych;
 • Danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze strony Sklepu Internetowego boho-art.pl;

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być powierzone:

 • Organom państwowym, organom ścigania, organom regulacyjnym;
 • Dostawcom usług oferujących obsługę płatności online (przedpłata);
 • Dostawcom usług kurierskich
 • dostawcom usług, wykorzystywanych przez nas do prowadzenia działalności, takim jak:doradcom prawnym i innym profesjonalnym doradcom, sądom i organom ścigania aby egzekwować nasze prawa związane z zawartą Umową;
  • dostawcy usług w chmurze;
  • dostawcy usług e-mail marketingu;
  • dostawcy rozwiązań pozwalających na dostosowanie oferty przedstawionej na stronie Sklepu Internetowego;
 • mediom społecznościowym.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez :

 • czas realizacji Umowy oraz dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem Umowy;
 • czas wykonywania obowiązków wynikających z prawa;

Dane osobowe są przechowywane przez 5 lat od zakończenia wykonania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania – w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpiło wcześniej.
Dane osobowe w przypadku konkursów, programów lojalnościowych, akcji promocyjnych, w których udział jest dobrowolny, będą przetwarzane, przez okres trwania i wręczenia nagród, rozpatrywania ew. reklamacji. Dane będą archiwizowane przez okres, w którym Sklep Internetowy jest zobowiązany do przechowania danych w celu spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli przez organy publiczne.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są chronione przez Sklep Internetowy boho-art.pl poprzez przestrzeganie procedur bezpieczeństwa. Dane osobowe, są chronione przy pomocy technologii SSL czyli: Secure Socket Layer.

PROFILIOWANIE

Sklep Internetowy boho-art.pl korzysta z profilowania Klientów, tj. z automatycznej formy przetwarzania danych osobowych, które polegają na wykorzystaniu danych do oceny niektórych czynników osobowych Klientów, tj. np. do analizy ich osobistych preferencji, zainteresowania, wiarygodności, zachowania, lokalizacji i przemieszczania się.

PLIKI COOKI

Sklep Internetowy boho-art.pl korzysta z plików cooki. Pliki cooki to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Klienta. Klient ma możliwość odrzucenia, akceptacji plików cooki. Może je również wyczyścić (wykasować) z dysku komputera za pomocą opcji dostępnych w używanej przez niego przeglądarce internetowej.

Pliki typu Cookies w Sklepu Internetowego boho-art.pl umożliwiają:

 • zapamiętanie danych logowania Klienta (dzięki czemu nie musi on za każdym razem wpisywać loginu i hasła) czy produktów dodanych do koszyka itp.,
 • utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki czemu nie musi on na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • dostosowanie zawartości sklepu do zainteresowań Klienta,
 • zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania sklepu,
 • tworzenie statystyk oglądalności podstron sklepu.

W serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, które przechowywane są do czasu wylogowania z Sklepu lub zamknięcia przeglądarki, oraz Cookies stałe, przechowywane w urządzeniach, z których Klient korzysta przez określony czas lub do momentu ich usunięcia przez niego.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących tożsamość Klienta. Nie są również szkodliwe dla urządzenia, z którego korzysta, jak też nie zmieniają jego ustawień oraz ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Zawartość plików Cookie może odczytać jedynie serwer, który je utworzył.

Klient może w każdym momencie i samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te można zmienić w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Więcej informacji zawierają opcje ustawienia oprogramowania przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu.
W Sklepu Internetowego boho-art.pl wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów w celu personalizacji działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów.

PRAWA KLIENTÓW:

Każdy klient korzystający ze Sklepu Internetowego boho-art.pl ma:

 • Prawo do otrzymania informacji na temat przetwarzanych danych, zarówno posiadanych oraz sposobu ich przetwarzania;
 • Prawo do żądania dostępu do swoich informacji osobowych (tak zwany „wniosek osoby, której dane dotyczą, o udostępnienie danych”)
 • Sprostowania danych;
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • Prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych; 
 • Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego profilowania.
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do otrzymania informacji o sprostowaniu, usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, przeniesieniu danych.

WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH, MODYFIKACJA PRAW DOT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ITP.

Klient może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
W celu wycofania lub sposobu przetwarzania danych osobowych należy:
a. W przypadku zgody na otrzymywanie wiadomości określanych jako newsletter:
    a. Skorzystać z linka który znajduje się w każdej wiadomości newsletter;
    b. Lub: wysłać maila na adres: boho.art@wp.pl z informacją o wycofaniu zgody na otrzymywanie newslettera. Wiadomość musi być wysłana z adresu e-mail, na który są przesyłane newslettery.
b. Przesłać żądanie na adres: boho.art@wp.pl lub na adres: FUNDACJA MANUFAKTURY UL. SENATORSKA 108A, 35-317 RZESZÓW

Wiadomość musi zawierać:
a. dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację Klienta
b. jasno określone żądanie Klienta.

W przypadku trudności w jednoznacznej identyfikacji Klienta, Sklepu Internetowego
boho-art.pl skontaktuje się z Klientem w celu uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości Klienta.

Sklep Internetowy, bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, udzieli Klientowi informacji o działaniach podjętych w związku z otrzymanym żądaniem. W przypadku otrzymania żądania o skomplikowanym charakterze lub z powodu liczby żądań, Sklep Internetowy boho-art.pl poinformuje osobę, o przedłużeniu terminu realizacji żądania. Termin ten może być przedłużony o kolejne dwa miesiące. W przypadku braku podjęcia działań związanych z realizacją żądania Klienta, Sklepu Internetowego boho-art.pl poinformuje, Klienta, którego działania dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego lub skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Sklep Internetowy boho-art.pl nie pobiera opłat od Klientów za dostęp do informacji osobowych, które ich dotyczą oraz za realizację ich żądań, chyba że:
a) Wniosek o dostęp jest nieuzasadniony
b) Zakres wniosku jest nadmierny.
W takiej sytuacji Sklep Internetowy boho-art.pl ma prawo do:
a) Pobrania opłaty, uwzględniającej koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji, podjęcia żądanych działań;
b) Odmówić podjęcia działania w związku z żądaniem.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 01 września 2018 roku.
Polityka prywatności Sklepu Internetowego boho-art.pl może ulegać zmianom. O zmianach Polityki Prywatności Sklep Internetowy boho-art.pl będzie informował w formie zawiadomienia opublikowanego na stronie Sklepu Internetowego boho-art.pl

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć