INFOMACJE OG脫LNE

Niniejsza Polityka prywatno艣ci okre艣la kwestie zwi膮zane z danymi osobowymi zbieranymi i przetwarzanymi w zwi膮zku z korzystaniem ze strony Sklepu Internetowego boho-art.pl
Polityka bezpiecze艅stwa okre艣la:

 • Spos贸b pozyskania danych;
 • Spos贸b przetwarzania danych;
 • Spos贸b przechowywania danych;
 • Informacje dot. przekazywania danych;
 • Sposobu realizacji prawa u偶ytkownika do ochrony danych;
 • Sposobu przestrzegania zasad ochrony danych.

Dane osobowe s膮 zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawodawstwem o ochronie danych osobowych obowi膮zuj膮cym w Unii Europejskiej.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest Sklep internetowy dzia艂aj膮cy pod adresem https://www.boho-art.pl, prowadzony przez firm臋 Boho-Art Sp. z o. o., ul. Architekt贸w 9/45, 35-082 Rzesz贸w, NIP 8133774791

Kontakt z administratorem jest mo偶liwy za pomoc膮 maila: boho.art@wp.pl

SPOS脫B POZYSKANIA DANYCH

Dane osobowe jakie przetwarza Sklep internetowy boho-art.pl otrzyma艂 od Klienta:

 • Podczas rejestracji w Sklepie Internetowym ;
 • Podczas sk艂adania zam贸wienia w Sklepie Internetowym ;
 • Podczas zamawiania subskrypcji newslettera;
 • Podczas kontaktu ze Sklepem Internetowym, przy czym kontakt ten m贸g艂 nast膮pi膰:
  • Telefonicznie
  • Mailowo聽
  • Poprzez formularz kontaktowy
  • Przes艂an膮 korespondencje drog膮 pocztow膮


RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Dane osobowe oznaczaj膮 wszelkie informacje umo偶liwiaj膮ce zidentyfikowanie Klienta Sklepu Internetowego boho-art.pl , na przyk艂ad:

 • imi臋 i nazwisko,聽
 • dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres dostawy, dane do faktury)
 • numer zam贸wienia
 • szczeg贸艂y dot. p艂atno艣ci i dostawy
 • informacje na temat dost臋pu do Sklepu Internetowego聽boho-art.pl
 • Informacje na temat zakupu produkt贸w;
 • Informacje na temat korzystania Sklepu Internetowego boho-art.pl
 • Informacje na temat zamieszczanych recenzji i opinii
 • Komunikacja z Klientem lub skierowana do nas przez Klienta za po艣rednictwem poczty, wiadomo艣ci e-mail oraz przez telefon lub medi贸w spo艂eczno艣ciowych;

CEL PRZETWARZANYCH DANYCH

Powierzone dane osobowe s膮 przetwarzane w celu:

 • umo偶liwienia 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 oraz pe艂nego korzystania ze strony Sklepu Internetowego boho-art.pl, w tym dokonywania p艂atno艣ci;
 • Realizacji zawartej umowy;
 • Obs艂ugi reklamacji;
 • Obs艂ugi odst膮pienia od umowy;
 • Zarz膮dzania Kontem Klienta;
 • Obs艂ugi zg艂osze艅 kierowanych do Biura Obs艂ugi Klienta;
 • Kontaktowania si臋 z Klientem w celu realizacji zawartej Umowy lub w celu pomocy w z艂o偶eniu zam贸wienia, doradztwa przy wybieraniu produkt贸w;

Dane klient贸w przetwarzane s膮 r贸wnie偶 w celu:

 • Przygotowywania zezna艅 podatkowych i rachunkowych oraz innych na艂o偶onych przez obowi膮zuj膮ce prawo;
 • Przygotowania oferty handlowej;
 • Przygotowania oferty marketingowej;
 • Przygotowania oferty programu lojalno艣ciowego;聽

Dane Klient贸w przetwarzane na podstawie oddzielnych zg贸d:

 • Dane otrzymane w wyniku organizowanych konkurs贸w oraz akcji promocyjnych;
 • Danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze strony Sklepu Internetowego boho-art.pl;

UDOST臉PNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mog膮 by膰 powierzone:

 • Organom pa艅stwowym, organom 艣cigania, organom regulacyjnym;
 • Dostawcom us艂ug oferuj膮cych obs艂ug臋 p艂atno艣ci online (przedp艂ata);
 • Dostawcom us艂ug kurierskich
 • dostawcom us艂ug, wykorzystywanych przez nas do prowadzenia dzia艂alno艣ci, takim jak:doradcom prawnym i innym profesjonalnym doradcom, s膮dom i organom 艣cigania aby egzekwowa膰 nasze prawa zwi膮zane z zawart膮 Umow膮;
  • dostawcy us艂ug w chmurze;
  • dostawcy us艂ug e-mail marketingu;
  • dostawcy rozwi膮za艅 pozwalaj膮cych na dostosowanie oferty przedstawionej na stronie Sklepu Internetowego;
 • mediom spo艂eczno艣ciowym.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klient贸w s膮 przetwarzane przez :

 • czas realizacji Umowy oraz dochodzenia roszcze艅 w zwi膮zku z wykonywaniem Umowy;
 • czas wykonywania obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z prawa;

Dane osobowe s膮 przechowywane przez 5 lat od zako艅czenia wykonania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania 鈥 w zale偶no艣ci od tego, kt贸re z tych zdarze艅 wyst膮pi艂o wcze艣niej.
Dane osobowe w przypadku konkurs贸w, program贸w lojalno艣ciowych, akcji promocyjnych, w kt贸rych udzia艂 jest dobrowolny, b臋d膮 przetwarzane, przez okres trwania i wr臋czenia nagr贸d, rozpatrywania ew. reklamacji. Dane b臋d膮 archiwizowane przez okres, w kt贸rym Sklep Internetowy jest zobowi膮zany do przechowania danych w celu spe艂nienia wymaga艅 prawnych i umo偶liwienia kontroli przez organy publiczne.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe s膮 chronione przez Sklep Internetowy boho-art.pl poprzez przestrzeganie procedur bezpiecze艅stwa. Dane osobowe, s膮 chronione przy pomocy technologii SSL czyli: Secure Socket Layer.

PROFILIOWANIE

Sklep Internetowy boho-art.pl聽korzysta z profilowania Klient贸w, tj. z automatycznej formy przetwarzania danych osobowych, kt贸re polegaj膮 na wykorzystaniu danych do oceny niekt贸rych czynnik贸w osobowych Klient贸w, tj. np. do analizy ich osobistych preferencji, zainteresowania, wiarygodno艣ci, zachowania, lokalizacji i przemieszczania si臋.

PLIKI COOKI

Sklep Internetowy boho-art.pl聽korzysta z plik贸w cooki. Pliki cooki to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez przegl膮dark臋 na dysku komputera Klienta. Klient ma mo偶liwo艣膰 odrzucenia, akceptacji plik贸w cooki. Mo偶e je r贸wnie偶 wyczy艣ci膰 (wykasowa膰) z dysku komputera za pomoc膮 opcji dost臋pnych w u偶ywanej przez niego przegl膮darce internetowej.

Pliki typu Cookies w Sklepu Internetowego boho-art.pl聽umo偶liwiaj膮:

 • zapami臋tanie danych logowania Klienta (dzi臋ki czemu nie musi on za ka偶dym razem wpisywa膰 loginu i has艂a) czy produkt贸w dodanych do koszyka itp.,
 • utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzi臋ki czemu nie musi on na ka偶dej podstronie sklepu ponownie wpisywa膰 loginu i has艂a,
 • dostosowanie zawarto艣ci sklepu do zainteresowa艅 Klienta,
 • zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania sklepu,
 • tworzenie statystyk ogl膮dalno艣ci podstron sklepu.

W serwisie wykorzystywane s膮 Cookies sesyjne, kt贸re przechowywane s膮 do czasu wylogowania z Sklepu lub zamkni臋cia przegl膮darki, oraz Cookies sta艂e, przechowywane w urz膮dzeniach, z kt贸rych Klient korzysta przez okre艣lony czas lub do momentu ich usuni臋cia przez niego.

Pliki cookie nie zawieraj膮 danych identyfikuj膮cych to偶samo艣膰 Klienta. Nie s膮 r贸wnie偶 szkodliwe dla urz膮dzenia, z kt贸rego korzysta, jak te偶 nie zmieniaj膮 jego ustawie艅 oraz ustawie艅 zainstalowanego na nim oprogramowania. Zawarto艣膰 plik贸w Cookie mo偶e odczyta膰 jedynie serwer, kt贸ry je utworzy艂.

Klient mo偶e w ka偶dym momencie i samodzielnie zmieni膰 ustawienia dotycz膮ce plik贸w Cookies 鈥 okre艣li膰 warunki ich przechowywania i uzyskiwania dost臋pu przez pliki Cookies do swojego urz膮dzenia za pomoc膮 ustawie艅 przegl膮darki internetowej lub za pomoc膮 konfiguracji us艂ugi. Ustawienia te mo偶na zmieni膰 w szczeg贸lno艣ci w taki spos贸b, aby blokowa膰 automatyczn膮 obs艂ug臋 plik贸w Cookies w ustawieniach przegl膮darki internetowej b膮d藕 informowa膰 o ich ka偶dorazowym zamieszczeniu na urz膮dzeniu Klienta. Wi臋cej informacji zawieraj膮 opcje ustawienia oprogramowania przegl膮darki internetowej. Ograniczenie stosowania plik贸w Cookies mo偶e wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci Sklepu.
W Sklepu Internetowego boho-art.pl wykorzystywane s膮 r贸wnie偶 Cookies zamieszczane przez partner贸w w celu personalizacji dzia艂alno艣ci reklamowej i rozliczanie jej efekt贸w.

PRAWA KLIENT脫W:

Ka偶dy klient korzystaj膮cy ze Sklepu Internetowego boho-art.pl聽ma:

 • Prawo do otrzymania informacji na temat przetwarzanych danych, zar贸wno posiadanych oraz sposobu ich przetwarzania;
 • Prawo do 偶膮dania dost臋pu do swoich informacji osobowych (tak zwany 鈥瀢niosek osoby, kt贸rej dane dotycz膮, o udost臋pnienie danych鈥)
 • Sprostowania danych;
 • Prawo do usuni臋cia danych (鈥瀙rawo do bycia zapomnianym鈥)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • Prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych;聽
 • Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego profilowania.
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do otrzymania informacji o sprostowaniu, usuni臋ciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, przeniesieniu danych.

WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH, MODYFIKACJA PRAW DOT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ITP.

Klient mo偶e w dowolnym momencie wycofa膰 zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych.
W celu wycofania lub sposobu przetwarzania danych osobowych nale偶y:
a. W przypadku zgody na otrzymywanie wiadomo艣ci okre艣lanych jako newsletter:
聽 聽 a. Skorzysta膰 z linka kt贸ry znajduje si臋 w ka偶dej wiadomo艣ci newsletter;
聽 聽 b. Lub: wys艂a膰 maila na adres: boho.art@wp.pl聽z informacj膮 o wycofaniu zgody na otrzymywanie newslettera. Wiadomo艣膰 musi by膰 wys艂ana z adresu e-mail, na kt贸ry s膮 przesy艂ane newslettery.
b. Przes艂a膰 偶膮danie na adres: boho.art@wp.pl聽lub na adres: Boho-Art, ul. Architekt贸w 9/45, 35-082 Rzesz贸w

Wiadomo艣膰 musi zawiera膰:
a. dane pozwalaj膮ce na jednoznaczn膮 identyfikacj臋 Klienta
b. jasno okre艣lone 偶膮danie Klienta.

W przypadku trudno艣ci w jednoznacznej identyfikacji Klienta, Sklepu Internetowego
boho-art.pl聽skontaktuje si臋 z Klientem w celu uzyskania dodatkowych informacji niezb臋dnych do potwierdzenia to偶samo艣ci Klienta.

Sklep Internetowy, bez zb臋dnej zw艂oki, maksymalnie w ci膮gu miesi膮ca od otrzymania 偶膮dania, udzieli Klientowi informacji o dzia艂aniach podj臋tych w zwi膮zku z otrzymanym 偶膮daniem. W przypadku otrzymania 偶膮dania o skomplikowanym charakterze lub z powodu liczby 偶膮da艅, Sklep Internetowy boho-art.pl聽poinformuje osob臋, o przed艂u偶eniu terminu realizacji 偶膮dania. Termin ten mo偶e by膰 przed艂u偶ony o kolejne dwa miesi膮ce. W przypadku braku podj臋cia dzia艂a艅 zwi膮zanych z realizacj膮 偶膮dania Klienta, Sklepu Internetowego boho-art.pl聽poinformuje, Klienta, kt贸rego dzia艂ania dotycz膮, o powodach niepodj臋cia dzia艂a艅 oraz o mo偶liwo艣ci wniesienia skargi do organu nadzorczego lub skorzystania ze 艣rodk贸w ochrony prawnej przed s膮dem.

Sklep Internetowy boho-art.pl nie pobiera op艂at od Klient贸w za dost臋p do informacji osobowych, kt贸re ich dotycz膮 oraz za realizacj臋 ich 偶膮da艅, chyba 偶e:
a) Wniosek o dost臋p jest nieuzasadniony
b) Zakres wniosku jest nadmierny.
W takiej sytuacji Sklep Internetowy boho-art.pl聽ma prawo do:
a) Pobrania op艂aty, uwzgl臋dniaj膮cej koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji, podj臋cia 偶膮danych dzia艂a艅;
b) Odm贸wi膰 podj臋cia dzia艂ania w zwi膮zku z 偶膮daniem.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNO艢CI

Niniejsza polityka prywatno艣ci obowi膮zuje od 01 wrze艣nia 2018 roku.
Polityka prywatno艣ci Sklepu Internetowego boho-art.pl mo偶e ulega膰 zmianom. O zmianach Polityki Prywatno艣ci Sklep Internetowy boho-art.pl聽b臋dzie informowa艂 w formie zawiadomienia opublikowanego na stronie Sklepu Internetowego boho-art.pl

Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies. Mo偶esz okre艣li膰 warunki przechowywania lub dost臋pu do plik贸w cookies w Twojej przegl膮darce. Akceptuj Wi臋cej informacji Odrzu膰